Teologie, teleologie şi obscurantism

Într-un articol intitulat BOR în sprijinul creării “omului nou”, publicat în ediţia din 25 iulie a.c. a Cotidianului, Adrian Majuru ne reaminteşte că în ciuda palmaresului nu tocmai strălucit al conducerii sale de după 1948, Biserica Ortodoxă Română continuă să fie indicată în mai toate sondajele de opinie drept instituţia în care românii au cea mai mare încredere – 90% — devansând până şi armata. (http://bit.ly/aXeKcb)

Că a făcut apel (prin IPS Justinian) la făurirea “omului nou”, că şi-a lăsat slujitorii încarceraţi sau să slujească drept informatori ai Securităţii, că a rămas impasibilă (pe vremea Preafericitului Teoctist) la dărâmarea propriilor biserici şi că, în decembrie 1989, Teoctist i-a trimis lui Nicolae Ceauşescu o telegramă de susţinere pentru gestul “creştinesc” de a fi început scăldarea Timişoarei în sânge par a nu clinti mai nimic din încrederea românului în BOR.

Gândindu-se la o sumedenie de asemenea “merite”, după 1989, proaspătul ministru al Culturii, Andrei Pleşu, îi recomanda Prefericitului Teoctist să se retragă la o mănăstire. Teoctist a făcut-o, dar s-a reîntors în fruntea BOR, fie din  lipsă de cadre de nădejde care să preia tronul patriarhal, fie din cauza patului etern în care intraseră candidaţii angajaţi în jocul de şah al preluării conducerii BOR.

Când, în 1997, senatorul PNŢCD Matei Boilă a depus o plăpândă propunere legislativă, amendată de un alt senator, Corneliu Turianu, prin care se cerea restituirea unora dintre bunurile răpite Bisericii Române Unite cu Roma în 1948 (când biserica greco-catolică a fost scoasă în afara legii), felul în care a reacţionat conducerea BOR numai ecumenic nu poate fi numit.

Teoctist speria lumea cu “urmări imprevizibile pentru pacea din Transilvania”, “conflicte, răzvrătiri şi rezultate imprevizibile”, “un suport legal prozelitismului catolic” etc. Un alt înalt prelat al BOR declara “Nu cred că Biserica ortodoxă-română va permite cuiva să bată din picior”. Interesant, cam astfel de perspective apocaliptice prevedea şi Viorel Hrebenciuc, pe atunci Secretar General al Guvernului, dacă PDSR-ul şi Ion Iliescu ar fi pierdut alegerile în 1996. Le-au pierdut, dar sfârşitul lumii nu s-a produs.

Să ne reamintim cererea “exorbitantă”, ”ilegitimă”, ”nerezonabilă” a Bisericii Unite cu Roma catalogată de un alt prelat al BOR drept “dictat”:

“În localităţile rurale în care există mai multe lăcaşuri de cult folosite de Biserica ortodoxă română, lăcaşuri care până în octombrie 1948 se aflau în proprietatea Bisericii Române Unite cu Roma — greco-catolică, cel puţin unul dintre aceste lăcaşuri va fi retrocedat Bisericii unite cu Roma –- greco-catolică, la cererea parohiei din respectiva localitate.”

Curat dictat!

M-am întrebat la timpul respectiv, ce acuzaţii ar fi adus conducerea BOR Bisericii Române Unite cu Roma, dacă aceasta din urmă ar fi cutezat să ceară restituirea tuturor bunurilor ce i s-au furat în 1948.

Scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite cu Roma şi martiriul multora dintre ierarhii ei, în frunte cu Iuliu Hossu, au fost astfel comentate în 1997 de Gheorghe Anghelescu, Secretar de Stat în Departamentul pentru Culte:

“Hai să fim serioşi! Opţiunea ierarhilor greco-catolici de a alege rezistenţa anticomunistă intrând în puşcării a însemnat, de fapt, părăsirea turmei.”

Chiar aşa, hai să fim serioşi!

O asemenea afirmaţie nu era decât un lugubru prozelitism, unul în favoarea trădării, colaboraţionismului, înfrăţirii cu dictatura. Şi asta după căderea dictaturii, nu sub călcâiul ei de fier. Îmi displac asemenea comparaţii, le găsesc nepotrivite, totuşi, chiar pot fi aşezaţi Justinian Marina şi Teoctist Arăpaşu lângă Iuliu Hossu? Nu compar două biserici. Compar două categorii de lideri religioşi.

În momentul în care s-a pus în discuţie deconspirarea surselor, informatorilor şi rezidenţilor Securităţii, conducerea BOR a cerut ca ierarhii ortodocşi să fie exceptaţi şi discutaţi doar în sânul BOR.

Nimeni nu poate împiedica o biserică să-şi judece ierarhii după propriile ei legi, dar nici o biserică nu ar trebui să aibă aroganţa de a cere exceptarea slujitorilor ei de la legile la care se supune întreaga societate. Una este separarea puterilor în stat, alta este statutul de stat în stat.

Iniţiativa Băncii Naţionale a României de a lansa o serie numismatică dedicată patriarhilor BOR a stârnit reacţii ce trebuie să dea de gândit. Pe de o parte, este dificil să iniţiezi un asemenea proiect şi să-l excluzi din el pe primul patriarh al BOR, iar pe de altă parte este o dovadă de opacitate să uiţi că Miron Cristea, în calitate de prim-ministru (1938-1939), a fost responsabil de revizuirea legii cetăţeniei ce avea să priveze 225.000 de evrei (adică aproximativ 37% din populaţia evreiască din România acelor ani) de cetăţenie. Ce să mai spun de ideea nefericită a desemnării unui patriarh drept prim-ministru!

Evident că intenţia BNR nu a fost să celebreze antisemitismul lui Miron Cristea, ci să onoreze contribuţia sa la propăşirea BOR, dar un spor de atenţie faţă de răni ce se închid cu greu şi nedreptăţi majore este obligatoriu.

Ilustrație & Copyright © 2010 - DION

Nu mă îndoiesc de buna credinţă a guvernatorului Mugur Isărescu, dar sunt mirat de felul în care a administrat această situaţie. De la o gafă s-a ajuns la o situaţie foarte complicată. Poate că dihotomia Miron Cristea – patriarhul, Miron Cristea – premierul propusă de Mugur Isărescu ar fi putut opera în absenţa nefastului liant între patriarh şi premier: antisemitismul. Unul ale cărui manifestări rămân deprimante – fie că este vorba de premier, fie că este vorba de patriarh. Așa însă…

Când ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Mark H. Gitenstein, nu uită ca în declaraţia prin care îşi exprimă dezamăgirea în legătură cu emiterea monezii în cauză să menţioneze şi “contribuţiile pozitive” ale lui Miron Cristea “la istoria României ca patriarh”, cred că reacţia conducerii BNR faţă de criticarea proiectului respectiv trebuia să fie mult mai atentă decât s-a dovedit.

Într-un articol semnat în Cotidianul, la 3 aprilie 2006, Octavian Paler mărturisea:

“Cineva mi-a arătat, zilele trecute, o copie a circularei pastorale date de episcopul  ortodox din Transilvania, la Oradea, la 1 septembrie 1916, după intrarea României  în război. În acea circulară, credincioşii erau chemaţi să lupte <<împotriva noului duşman (România) care râvneşte atât de păcătos la ştirbirea şi stricarea hotarelor noastre, venind că cucerească Ardealul>>. Şi cine semna acea incredibilă circulară  pastorală? A treia semnătură era a episcopului Caransebeşului, Miron Cristea, care  mai târziu, a devenit primul Patriarh în România întregită.”

Titlul articolului lui Octavian Paler era Întrebări la care nu voiam să ajung. De fapt, tocmai reticenţa noastră de a răspunde unor întrebări inconfortabile prelungeşte şi acutizează crize periculoase.

Se pare că în sânul şi anexele chipurile neînregimentate ale unui partid lovit de elanuri integriste, formaţiune care dimineaţa este de stânga, după amiaza – de dreapta, la prânz e la Cireşica şi seara la Doi (ba chiar trei) cocoşi a fost declanşat proiectul dezvoltării unei aripi creştin-democrate sau, de ce nu — dacă partidul nu mai poate fi oprit din căderea liberă în care l-au angajat erori de toate felurile — chiar proiectul lansării unui nou partid creştin-democrat.

Degringolada morală, contraperformanţele economice şi mai ales disperarea oamenilor pot deveni factori favorabili în bascularea multor opţiuni spre o ofertă creştin-democrată. Se mizează, probabil, pe un spijin substanţial din partea conducerii BOR. Numai că lipsa asumării istoriei, ocultarea episoadelor neonorabile din viaţa unor personalităţi ori instituţii naţionale şi reacţiile de respingere a oricărui demers critic, riscă să arunce asemenea proiecte într-un talibanism de care România trebuie ferită.

Obscurantismul profesat în numele înaltelor interese naţionale se poate dovedi un tsunami ce ar face nefericirile de astăzi ale României să pară floare la ureche.

În ceea ce o priveşte, pentru a merita încrederea pe care continuă să i-o arate românii iar acordarea unei asemenea poliţe în alb să nu devină cu totul iraţională, BOR s-ar cuveni să-şi strunească apetitul pentru mitologizarea unor merite deseori discutabile şi să-şi recalibreze eforturile de a-şi servi credincioşii.

Altfel, acel Cu Dumnezeu înainte! riscă să rămână un fel de Cu dracu’ înapoi! Sau, în cel mai bun caz, Tot cu el, pe loc, pe loc,/să răsară busuioc!

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist