Rodica Palade – Dorin Tudoran: “Turnătoria ca vocaţie irepresibilă (I)”