Rectificare

Am retras temporar comentariul “Promovat, oareșcum lustrat și apoi bine lustruit”, pentru a verifica dacă, într-adevăr, așa cum mi s-a semnalat, unul dintre citatele folosite a fost eronat atribuit dlui Mihai Răzvan Ungureanu.

Chiar dacă rămân fidel mesajului pe care îl transmiteam prin acel text, dacă transcrierea unui citat se va dovedi eronată, comentariul va rămâne retras definitiv și dl Mihai Răzvan Ungureanu va fi îndreptățit la scuze pe care sunt sigur că le va accepta.

0

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in