Raportează “Garbys”

Ne apropiem de câteva capodopere ale unuia dintre cei mai murdari turnători – ”Garbys”. Unii pretind că ar şti cine este: un universitar fin, călătorit şi pervers. Îi invităm să vorbească cu voce tare şi limpede. Alţii afirmă că pramatia de ”Garbys” sunt… mai mulţi: “Garbys” ar fi un nume de cod generic, sub a cărui umbrelă a fost strâns şi antrenat în ale turnătoriei un snop de intelectuali fini şi universitari extra-fini. Mai fini ca mătasea.

”Garbys” apare în dosarul meu de Acţiune informativă individuală, nr. 487040, aflat în custodia Serviciului de Informaţii Externe (SIE), dosar din care mi s-au dat, aşa, “în spirit de glumă”, 77 de pagini, multe dintre ele aproape ilizibile.

Îi sugerez dlui general-locotenet (de trei stele) Silviu Predoiu, Adjunct al Directorului Serviciului de Informaţii Externe, să pună la dispoziţia victimelor lui ”Garbys” nu doar kilogramele de documente deocamdată clasificate, dar şi numele celui/celei ce se află în spatele numelui de cod ”Garbys”. Ideea că deconspirarea unor asemenea gunoaie ar putea leza interese naţionale este jenantă şi dovedeşte că România se află în proto-istoria perioadei post-comuniste.

Pute prea tare, îngrozitor de tare, dle general. Curăţenia este un interes naţional cu mult mai important decât protejarea jigodiilor naţionale.

Câteva precizări în legătură cu turnătoria lui “Garbys” din 23.07.190:

1. Nu m-a invitat nimeni la Jocurile Olimpice de la Moscova. Enormitatea cu pricina apare şi în alte turnătorii.

2. Invitaţia în Germania nu era o legendă – era reală.

3. Marius Robescu a fost un om de o mare probitate morală.

4. Criticul şi istoricul literar Alex. Ştefănescu are ocazia să vadă, încă o dată, cum ”literatura de sertar” bate şi realitatea, şi literatura.

 

   

Primit – Col. Tiseanu Ion
Sursa  – “Garbys”.
Data – 23.07.1980
Nr.0030782
STRICT SECRET
Ex.unic

NOTĂ

(Copie)

priveşte pe TUDORAN DORIN

 

Din discuţiile avute cu T. DORIN, redactor la ”LUCEAFĂRUL”, au rezultat următoarele:

                Deşi T. DORIN intenţiona să se deplaseze la Moscova cu ocazia Olimpiadei, a renunţat la această deplasare, întorcîndu-se la invitaţia de-a pleca în R. F. G. Potrivit declaraţiilor lui va pleca în această ţară în cursul lunii august sau septembrie pentru o perioadă de 60 de zile.

                TUDORAN DORIN a declarat că va efectua această călătorie la invitaţia lui HEITMAN KLAUS – din HEIDELBERG şi SAMI DAMIAN DRUCKMANN, profesor invitat la univ. din HEIDELBERG. Se pare că S. DAMIAN, va veni pentru 30 de zile în ţară în luna august. Sursa consideră că această invitaţie este o legendă lansată de TUDORAN şi că ea ar fi provenită de la nişte emigranţi care desfăşoară o activitate duşmănoasă şi din grupul de la Europa Liberă.

                Potrivit declaraţiei lui IVĂNESCU CEZAR, TUDORAN D. este omul de bază al „E. L.”  în România şi probabil că ei îi vor subvenţiona toate călătoriile în exterior.

                În acelaşi sens, ROBESCU MARIUS, redactor la Luceafărul, apreciază că din străinătate îl plătesc bine, fiindcă se duce acolo şi ne vorbeşte pe toţi de rău, lăudîndu-se pe el cît este de genial.

                Amîndoi au apreciat că o activitate similară are şi scriitorul DAN LAURENŢIU (CIOBANU) care a procedat la fel cu prilejul călătoriilor efectuate în occident.

                Referitor la intenţiile viitoare ale lui TUDORAN D. şi ale grupului său (din care fac parte DINESCU MIRCEA, CRISTEA DAN, LAURENŢIU DAN, MĂLĂNCIOUIU ILEANA, POP SÎNZIANA, COMĂNESCU DENISA, STEFĂNESCU ALEX, etc) TUDORAN D. a apreciat că trebuie să aştepte toamna, cînd se vor înapoia oamenii din concedii pentru a putea acţiona în continuare pentru înlăturarea celor “vînduţi dintre noi”. El s-a referit la îndepărtarea lui UNGHEANU MIHAI şi BALŞ TEODOR de la ”LUCEAFĂRUL” pe care i-a învinuit de exclusivism şi reprezentanţi fideli ai liniei partidului.

                TUDORAN D. a apreciat, de asemenea, că la toamnă şi la iarnă se va decide cine cîştigă partida, căci la primăvară va fi Conferinţa scriitorilor şi s-ar putea ca G. MACOVESCU să nu mai fie preşedinte. (Menţionez că Macovescu  s-a transformat într-un aprig sprijinitor al lui TUDORAN D. şi al grupului său, ceea ce a provocat multe nemulţumiri în rîndul celorlalţi scriitori.

                În legătură cu vizita în R. F. Germania, TUDORAN a declarat că ar dori să publice acolo o carte, fără a preciza dacă este vorba de un volum deja publicat în România. În discuţiile avute pe această temă, T. DORIN a manifestat de fiecare dată o stare de nervozitate, cît şi de intenţiile lui viitoare în România.”

                                                                                                                                                                Col. Tiseanu Ion

23.07.1980

                                                                                                                                                                               23.07.1980

 

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist