PROPUNERE

Excelenței Sale

Dlui Emil Boc

Prim-ministru al României

Washington, DC, 6 martie 2010

Excelență,

Dreptul dumneavoastră de a numi conducerea I.I.C.C.M.E.R. este și rămâne unul inalienabil. Criteriile pe baza cărora ați luat hotărârea și cum ați pus-o în aplicare rămân — pentru mulți, inclusiv pentru mine — discutabile. Eliminarea vocii societății civile din demersul recuperării, interpretării și asumării unei perioade tragice din istoria României  constituie o hotărâre de neînțeles.

Pentru a atenua temerile că structura politic monocoloră instalată la conducerea institutului și puterile discreționare acordate Președintelui Consiliului Științific – conducătorul de facto al instituției — pot împinge activitatea institutului în direcții nepotrivite, fără posibilitate de recurs ori șanse de redresare a unui asemenea curs nedorit, îmi iau îngăduința de a vă face, public, o propunere:

A. Constituirea unui Consiliu de Onoare, alcătuit dintr-un număr egal cu numărul membrilor Consiliului Științific plus 2.

B. Acel ”plus 2” va asigura paritatea cu numărul membrilor Consiliului Științific plus Președintele Consiliului Științific și Președintele Executiv al institutului.

C. Consiliul de Onoare nu se va subordona niciuneia din structurile institutului — Consiliul Științific ori Comitetul Executiv Director.

D. Consiliul de Onoare nu va avea în subordine niciuna din structurile institutului — Consiliul Științific ori Comitetul Executiv Director.

E. Consiliul de Onoare va fi o structură consultativă.

F. Consiliul de Onoare va fi alcătuit din reprezentanți ai organizațiilor civice și cercetători independenți.

G. Membrii Consiliului de onoare vor fi personalități neangajate politic.

H. Propunerile pentru calitatea de membru al Consiliului de Onoare vor veni din partea unei structuri independente politic.

I. În confirmarea membrilor Consiliului de onoare, Excelența voastră, Președinția, Consiliul Științific și Comitetul Executiv Director  al institutului nu veți juca nici un rol.

J. Confirmarea Consiliului de Onoare al institutului va fi făcută de Parlamentul României.

K. Consiliul de Onoare va avea dreptul să primească sesizări în legătură cu încălcarea deontologiei profesionale de către membrii Consiliului Științific și cei ai Comitetului Executiv Director.

L. Consiliul de Onoare va avea dreptul și obligația de a se autosesiza în legătură cu încălcarea deontologiei profesionale de către membrii Consiliului Științific și cei ai Comitetului Executiv Director.

M. Consiliul de Onoare va avea dreptul și obligația să aducă la cunoștința Consiliului Științific și a Comitetului Executiv Director obiecții în legătură cu activități ori poziții ale institutului ce ridică sau pot ridica semne de întrebare în legătură cu echidistanța politică, nepolitizarea cercetării, necolorarea politică a investigațiilor și rezultatelor date publicității în formă de documente, analize, comunicate, volume etc.

N. Consiliul de Onoarea va avea obligația să clarifice asemenea situații și să contribuie la îndepărtarea unor îngrijorări ale opiniei publice prin consultări directe, transparente și purtate în deplină bună-credință cu membrii Consiliului Științific și cei ai Comitetul Executiv Director.

O. În cazul în care va considera inacceptabilă poziția Consiliului Științific și a Comitetului Executiv Director  față de asemena îngrijorări, Consiliul de Onoare are obligația ca, prin votul majorității simple a membrilor săi, să comunice opiniei publice poziția pe care se situează în legătură cu obiecțiile aduse la cunoștință Consiliului Științific și Comitetului Executiv Director.

P. Mandatul Consiliului de Onoare al institutului va fi de exact durata mandatelor Consiliului Științific și Comitetului Executiv Director.

Q. La începutul mandatului, fiecare membru al Consiliului de Onoare va semna un document prin care se angajează să se abțină de la declarații publice și activități ce pot dăuna imaginii institutului.

R. Consiliul de Onoare va avea dreptul și datoria să se autosesizeze în legătură cu declarații și activități incompatibile cu mandatul de membru al consiliului și să atragă atenția membrilor în culpă.

S. Consiliul de Onoare va avea dreptul ca prin vot cu majoritate simplă să excludă din rândurile sale membrii ce încalcă, în mod repetat, statutul consiliului. Excluderile se vor face doar pe baza unor dovezi peremptorii.

Excelență,

Cum sunt autorul acestor rânduri, îmi asum obligația de a refuza ca numele meu să apară pe lista de propuneri pentru Consiliul de Onoare al I.I.C.C.M.E.R. În același timp, consider că foștii membri ai consiliilor I.I.C.C.R. și I.N.M.E.R. nu trebuie să cadă sub incidența acestei restricții.

Activitatea I.I.C.C.M.E.R. și rezultatele muncii institutului sunt mult prea importante pentru felul în care România își va recuperea, interpreta și asuma o perioadă tragică a istoriei sale pentru ca tocmai vocea societății civile să fie exclusă cu desăvârșire din acest demers.

Voi prezenta spre dezbatere publică această propunere prin intermediul site-ului Asociației 21 Decembrie 1989, printre ai cărei membri de onoare mă număr. Astfel, în forma lor finală, litera și spiritul acestei propuneri pot reprezenta mai mult decât opiniile celui ce vă trimite aceaste rânduri.

Vă mulțumesc pentru atenția pe care ați putea să o acordați acestei propuneri,

0

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in