O nouă paradigmă?

Slăbiciunea  cea  mai  mare  a societăţii civile se află tocmai în dificultatea definirii acestui concept occidental. Definiţiile nu lipsesc. Dimpotrivă – prisosesc. Şi tocmai asta face greu de obţinut un consens. Ceea ce Aristotel numea „politike koinonia” avea să devină în latină „societas civilis”. În engleză termenii sînt fie „civil society”, fie „public sphere”, fie „third sector”. Pentru unii, societatea civilă înflorise bine pe la sfîrşitul Evului Mediu, pentru alţii se năştea odată cu Epoca luminilor.

Marx şi Hegel caracterizează societatea civilă drept „societate minus stat”, în timp ce Gramsci este cel ce poziţionează societatea civilă drept al treilea sector societal – „societatea civilă se află între structura economică şi stat, cu legile şi restricţiile lui.”

Tocqueville era intrigat de “arta asocierii” dovedită de o Americă atît de tînără, cu atît mai mult cu cît, observa el, în ajunul Revoluţiei Franceze “nu existaseră zece francezi care să se fi putut asocia pentru o cauză comună”.

Kant şi Fichte, Hume şi Ferguson, Paine, Hobes şi Locke, urmaţi de Jean Cohen, Andrew Arato şi Ralf Darendorf — spre a menţiona doar cîteva nume – toţi s-au luptat cu desenarea conceptului şi importanţa societăţii civile.

În ceea ce îl priveşte, Ernst Gellner nu poate fi mai explicit cînd spune “no civil society, no democracy“ – fără societate civilă nu există democraţie.

Există, ce-i drept, un numitor comun tuturor definiţiilor încercate – “precondiţia existenţei societăţii civile este un consens normativ al membrilor ei”. În vreme ce societatea civilă operează prin includere, pentru opusul societăţii civile – societatea administrată – există un alt modus operandi, excluderea.

Societăţile civile imature facilitează apariţia societăţilor închise. De aceea s-a spus că totalitarismul este triumful societăţii închise asupra societăţii civile. Contribuţiile teoretice ale lui Karl R. Popper şi eforturile practice ale elevului său George Soros rămîn fundamentale pentru evoluţia societăţii deschise.

Ilustrație & Copyright © 2010 - DION

Care este starea societăţii civile astăzi?

Unii consideră că ea se află sub un asediu feroce al societăţilor închise şi a guvernelor centralizate. Alţii cred că, dimpotrivă, societatea civilă este mai înfloritoare ca niciodată. Nu lipsesc voci care vorbesc despre un splin al societăţii civile, referindu-se la înclinaţia acesteia din urmă de a dezvolta o sterilă “cultură a protestului”.

De o bună bucată de vreme, analişti politici şi sociologi menţionează necesitatea ca societatea civilă să îşi recalibreze arsenalul atît de eficient în anii ‘80 şi ‘90 ai secolului trecut. Cel mai frecvent sînt aduse în discuţie două concepte care au subminat în mod eroic regimurile totalitare europene – “A trăi în adevăr” (Václav Havel) şi “Antipolitica” (Körgy Konrád).

Juan J. Linz şi Alfred Stepan avansează următoarea idee – “Societatea civilă etică reprezintă adevărul, în vreme ce, într-o democraţie consolidată, societatea politică reprezintă interese”. Mai mult, adaugă ei, “Antipolitica este periculoasă pentru politica democrată. În noile democraţii, efortul nu ar trebui să mai fie de a trăi în paralel cu puterea statului, ci de a cuceri şi direcţiona politica statului. În fapt, discursul şi cele mai multe dintre valorile  societăţii civile etice, care au fost atît de folositoare scopurilor opoziţiei, sînt disfuncţionale pentru o societate politică  într-o democraţie consolidată.“

Se recunoaştem – o dezbatere nu dintre cele mai confortabile! (Reluare – 2004)

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist