O carte care vine la timp

Astăzi, 19 noiembrie, 2010, Monica Lovinescu ar fi împlinit 87 de ani. Vasile Gogea reușește să publice o carte (Voci în vacarm, editura Eikon) ale cărei pagini restituie o discuție din 1990 cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Postfața este semnată de Liviu Antonesei.

Linkul acesta vă duce la locul potrivit, în momentul potrivit.

Un bun prilej de a cântări diferențele între anticomunism și “anticomunismul caviar.”

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in