Neagoe dar nu Basarab

Un turnător prolific și viforos a fost Dan Zamfirescu – teolog, bizantinolog, ziarist și promotor al protocronismului. În 1971 a ales și stabilit, împreună cu Florica Moisil, un text fundamental — Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie.

Cu umor aproape britanic sau doar din cinism,  Securitatea l-a ascuns pe turnătorul Dan Zamfirescu sub numele de cod ”Neagoe”. De sub această acoperire, Dan Zamfirescu a cântat pre mulți, la toate stranele.

Temperament instabil, pe mine Dan Zamfirescu m-a cântat pe diverse voci: condescendent sau panicard, cu minuțiozitate sau doar cu virulență acuzatorie, supărat că Partidul nu-l apără de mine și alți vânzători de neam și țară “de teapa” mea sau oferind servicii mai mari chiar decât cele ce i se cereau.

“Neagoe” lua drept Theodosie pe oricine vroia să-l asculte în Securitate,  de la vlădică la opincă. Adică, de la Iulian Vlad la locotenentul major care-i primea înscrisurile ori dactilogramele. La fel proceda și cu cei din Poliția de Partid – de la ferocele Eugen Florescu la ridicolul Petru Șteț.

Una dintre schismele apărute între anticomuniști români de ultimă oră este cea reprezentând două poziții chipurile opozabile. Unii, spre a-și apăra prietenii, afirmă că da, a fost neonorabil să fii turnător, dar, înainte de a-i pedepsi pe turnători, mai întâi să ștergem dușumelele cu securiștii, ofițerii care le-au transformat amicii în turnători. Partizanii acestei idei populează mai ales segmentul numit comunismul caviar.

Alții, spre a-și înfunda dușmanii, consideră că turnătorii trebuie beliți de vii — chiar și cei plecați deja dintre noi! — indiferent de circumstanțele în care au devenit informatori, surse etc. Mai pe șleau – securiștii lor au fost răi, ai noștri au fost buni. Pe ai lor îi bumbăcim, pe ai noștri îi proptim în tot felul de institute, colegii redacționale, consilii de administrație,  comisii și comitete, ba, îi trimitem, în continuare, să  reprezinte România peste tot în lume.

Cazul lui Dan Zamfirescu poate ilustra teoriile ambelor “școli de gândire” ce se confruntă în din ce în ce mai aluvionarul anticomunism românesc. Semn că schisma e una de suprafață, nu una de esență.

Pe de-o parte, Dan Zamfirescu apare din documentele Securității drept un turnător de vocație – nu e nevoie să-i ceri, să-l șantajezi. “Neagoe” toarnă, fiindcă ăsta îi este felul. Vine de unul singur la tine cu tunătoria în plic.

Pe de altă parte, se cuvine să ne întrebăm când și cum a fost încurajat ori împins un cărturar nu lipsit de merite să devină un turnător mizerabil. Că e ”al lor”, ori ”al nostru”, turnătorul trebuie cântărit cu atenție, dreptate și, de ce nu, și cu o doză de umor.

Iată o cântare  (http://bit.ly/cPU1bB) aflată în dosarul meu de urmărire informativă oferită, cu simț patriotic, Securității de ”Neagoe”. După cum veți vedea, în contextul morții lui Iosip Broz Tito, reprezentam, alături de alții, nu doar un pericol pentru Nicolae Ceaușescu, ci pentru întreaga zonă a Balcanilor…

Iată și certificatul de turnător: NEAGOE DAN ZAMFIRESCU_0003

Pedeapsa lui ”Neagoe” (şi a celor de teapa lui) nu stă, neapărat, în disprețul pe care i-l poartă victimile sale. Stă, mai degrabă, în disprețul pe care-l nutreau pentru el mulți din angajații Securității. Unele dintre turnătoriile sale erau atât de aberante, încât până și unii dintre ofițerii de Securitate se simțeau datori să semnaleze ”mai sus” că informațiile primite de la “Neagoe” trebuie privite cu precauție, autorul lor fiind o jigodie.

Iată o Notă-portret din Cartea Albă a Securităii, Volumul IV, referitoare la turnătorul Dan Zamfirescu. Click-uiți imagine de mai jos și distrați-vă:

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist