Monsieur Revel (VI) – nevroze ideologice

“Şi  pentru  a  încheia,   dragul  meu  Revel,  o întrebare: când veţi decide să nu mai fiţi un <intelectual de stânga>”?

 Iată o abordare frontală venită din partea lui Emil Cioran, în 1960, după lectura lui Despre Proust, cartea lui Revel pe care Cioran mărturiseşte că a citit-o în tranşe mici, în fiecare seară, în timpul uneia din repetatele sale hălăduieli la ţară.

Revel a fost acuzat, nu o dată, de foştii săi prieteni de stânga de a fi trădat şi de a fi trecut de partea dreptei. A cheltuit un timp enorm până la sfârşitul vieţii ca să explice cum, de ce şi cât fusese iniţial un om de stânga şi de ce abandonase acea poziţie. Evident, cu cât a explicat mai mult, cu atât a înteţit rechizitoriile ce i se aduceau. De aceea, întrebările pe această temă l-au iritat întotdeauna.

Totuşi, întrebarea lui Cioran îi face plăcere, fiindcă o vede venind din afara nevrozelor ideologice: “Am simţit că sub pana sa, tehnic, formula (“intelectual de stânga”, n.m, dt) nu avea nici un conţinut politic. Ea încerca pur şi simplu să-mi semnaleze că, la intervale regulate şi deseori în afara temei, în această carte îmi reajustam nodul cravatei de om de stânga, pentru a rămâne în memoria clientelei mele.”, notează Revel.

În fapt, Cioran, care simţea schimbarea de opţiune, îl soma prieteneşte să-şi asume starea de fapt şi să renunţe la gesturi de înţelegere faţă de o tabără politică ce nu-l va ierta niciodată.

Analizând unde se situase până în jurul vârstei de 30 de ani, ce-i stârnise indignările, în ce constase catehismul convingerilor sale, ce-i determinase reflexele morale, Revel admite că se identificase portretului robot al omului de stânga. Perioada petrecută în Algeria (1947-1948) consolidase în el un anticolonialism bazat pe observaţie directă. “E nevoie de ‘cartezieni’ pentru a proclama Algeria ‘teritoriu francez’”, scrie el, “în vreme ce majorităţii celor trăind acolo i se refuză cetăţenia franceză.” 

 

Ilustrație & Copyright © 2010 - DION

 

Ştirea  insurecţiei  algeriene  din 1954 avea să-i sune “ca un semnal de alarmă”, căci, în 1948,  în urma unor alegeri pe care le considerase trucate, văzuse mulţi din studenţii săi, până atunci moderaţi în comportamentul lor politic şi mari iubitori ai culturii franceze, transformându-se în extremişti şi francofobi. “Într-o asemenea situaţie”, mărturiseşte Revel, “opiniile mele de stânga proveneau dintr-o analiză a realităţilor. În alte cazuri, din contră, viziunea mea asupra realităţilor provenea din opiniile mele de stânga, sau, mai degrabă, dintr-un apriorism de stânga.”

Execuţia soţilor Rosenberg ca spioni sovietici în Statele Unite (1953) îi oferă lui Revel un alt important moment de autoanaliză. Reacţiile anticomuniştilor primitivi nu-i surâd, cum nu-l încântă nici furibundele vânători de vrăjitoare. Consideră inadmisibilă executarea soţilor Rosenberg în timp de pace, iar  senatorul Joseph McCarthy i se pare “respingător”. Numai că, Revel nu poate accepta nevroza ideologică a stângii, care continuă să vorbească de inocenţa soţilor Rosenberg chiar după ce, în 1991, Moscova confirmă că soţii Rosenberg fuseseră spioni sovietici. Acceptabilă în 1953, o asemenea poziţie devine aberantă după 1991.

În fond, sâmburele motivului ce avea să-l ducă pe Revel la o definitivă abandonare a stângii este cronicizarea incapacităţii acesteia din urmă de a  face ori de a accepta o “analiză raţională” a situaţiilor inconvenabile. Acolo unde dogma continuă să sfideze realitatea iar mijloacele slujind dogma balansează între ridicol şi absurd, nu mai rămâne loc pentru oameni ca Revel. (2006)

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in