Monsieur Revel (IV) – logica minciunii totalitare

Campaniile    de    reabilitare   a   poziţiilor   politice aberante îmbrăţişate de Sartre (personaj pentru care Revel a nutrit un dispreţ constant şi profund), i-au prilejuit autorului Tentaţiei totalitare comentarii dintre cele mai tranşante. Amintind că Sartre nu putea alege un moment mai prost de a deveni “tovarăş de drum al comunismului internaţional” (Congresul Mondial al Păcii, Viena, 1952) decât clipa în care Slánský şi alţi unsprezece “trădători” erau condamnaţi la moarte de autorităţile comuniste de la Praga, după un proces fireşte trucat, lui Revel nu avea cum să-i scape că în cartea sa despre Jean Genet, Sartre justifica condamnarea la moarte a lui Buharin, despre care scria că, “în mod obiectiv”, fusese “un trădător”. Afirmaţia este considerată de Revel o cădere în cel mai sinistru “jargon totalitar”.

Logica stupefiantei înţelegeri pe care Sartre o arată unor ucigaşi de tip Mao şi Castro ori unor grupuri teroriste gen Baader-Meinhof și Brigăzile roşii, Revel o găseşte într-o declaraţie făcută de Sartre, în 1973, pentru publicaţia Actuel:

“Un regim revoluţionar trebuie să se debaraseze de un anumit număr de indivizi care-l pun în pericol, şi eu unul nu văd un altfel de mijloc decât moartea”. 

Tot în 1973, într-un articol intitulat Elections, piège à cons (Alegeri – capcană pentru tolomaci), Sartre preia unul din sloganurile mişcărilor din mai 68. “Cu toată forţa gândirii sale”, scrie Revel despre Sartre, “el îmbrăţişează principiul după care revoluţia trebuie înfăptuită de o elită de profesionişti.” Revel readuce în pagină şi extrase dintr-un articol anterior celui din Actuel. Textul este dedicat de Sartre semnificaţiei raportului lui Hruşciov şi este publicat chiar în timpul revoluţiei maghiare, la 11 noiembrie 1956 în L’Express. Iată un citat ales de Revel: 

“Enorma eroare a fost probabil raportul lui Hruşciov, căci, după opinia mea, denunţarea publică şi solemnă, expunerea detaliată a tuturor crimelor unui personaj sacru, care a reprezentat atât de multă vreme regimul, este o nebunie, atâta vreme cât o asemenea francheţe nu e garantată de o prealabilă şi considerabilă ridicare a nivelului de trai al populaţiei.”     

 
 
 

Ilustrație & Copyright © 2010 - DION

Esenţa bestială a raţionamentului sartrian îi oferă lui Revel şansa unui comentariu necruţător: 

“După Sartre, conştiinţa umană suportă cu seninătate revelarea crimelor comise de un şef de stat o dată ce a avut loc o ‘ridicare prealabilă şi considerabilă a nivelului de trai.’ Păcat că maestrul nu a fixat cu mai multă exactitate venitul anual pe cap de locuitor, venit de la care se poate exercita indignarea faţă de genocid. 6.000 de dolari per capita? 4.500? 11.375? Înainte sau după impozit?” 

Dincolo de vina individuală, Revel pune în discuţie o vinovăţie mult mai complicată:  

“Sartre a fost întruchiparea dezastrului cultural francez de după război. Oare de ce scriitorul francez cel mai reprezentativ al anilor 50’-60’ a urât libertatea, tocmai el, filozoful libertăţii? Oare de ce acest gânditor atât de inteligent a acceptat, tocmai el, noaptea intelectuală? Oare de ce fondatorul faimoasei reviste Les Temps Modernes a adulat utopiile învechite şi ucigaşe ale unor timpuri revolute? Oare de ce acest  gânditor atât de ager, acest revoltat atât de suspicios a fost un asemenea nătărău păcălit de secolul nostru plin de înşelăciuni? În loc de a escamota aceste realităţi, ar fi mai bine să încercăm să le explicăm. Fiindcă problema nu este doar aceea a aberaţiilor unui om, e problema unei întregi culturi.” 

Revel acceptă cu îngrijorare că talentul nu este incompatibil cu imoralitatea. Dar când scrie “S-a observat deseori: Franţa este cea mai revoluţionară dintre ţările conservatoare. E un răzvrătit paralitic.”, îngrijorarea este de o cu totul altă magnitudine. Aş numi-o îngrijorare patriotică. (2006) 

 

 

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in