Mama tuturor stenogramelor

Dacă  vrei  să ştii cine eşti, nu e inutil să afli de unde te tragi. Că răspunsul îţi convine ori nu, este altă mâncare de peşte. Stenogramele ce au încins tărâţa până şi în fiinţe molcome până mai ieri au şi ele o genealogie ce îşi reclamă drepturile la prezenţa publică.

În ziua de 10 iulie 1948, Secretariatul C.C. al P.M.R s-a reunit spre a discuta şi hotărî reorganizarea  Direcţiei Generale a Siguranţei Statului. Cei trei haiduci – ”Ana, Luca şi cu Dej/ bagă spaima în burgheji” – plus tovarăşul de drum Teohari Georgescu nu au hodină:

  • “Hotărăşte ca în viitor Direcţia Generală a Siguranţei Statului să se numească Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului.
  • Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului se va organiza pe baze militare, introducându-se principiile militare.
  • Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului va fi organizată fără a se da publicităţii schema de organizare, principiile, bugetul şi personalul.
  • Secretariatul C.C. va da toată atenţia nevoilor de cadre a D.S.S.P. trimiţând numai elemente verificate, ca în timpul cel mai scurt cu putinţă să se poată acoperi întreg efectivul conform schemei de organizare.
  • Secretariatul C.C. însărcinează pe tov. Teohari Georgescu ca în timpul cel mai scurt să aplice în viaţă hotărârile de mai sus, astfel ca Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului să poată îndeplini toate sarcinile ce-i stau în faţă.”

Care erau motivele acestei reorganizri în forţă? Simplu:

“Tov. Gheorghiu-Dej, Ana şi Luca consideră că la Biroul I din Direcţia I Informativă, Serv. I, care are titulatura de Biroul Partide Guvernamentale nu este just denumit, interpretându-se că toate partidele sunt supravegheate deci şi P.M.R.

De asemenea se consideră ca nepotrivit denumirea: Serv.II Naţionalităţi, interpretându-se ca urmărirea naţionalităţilor.

Secretariatul C.C. hotăreşte ca titulatura Biroului Partide Guvernamentale să se numească Biroul Urmărirea Elementelor şi a Grupurilor Duşmănoase Strecurate în Partidele Guvernamentale, iar Serviciul II Naţionalităţi, să se numească Serviciul II Naţionalişti.”

Peste patru ani (2 septembrie 1952), se întruneşte Biroul Politic al C.C. al P.M.R spre a discuta reorganizarea Ministerului de Interne. Tovarăşa Ana cam lipseşte. Nu lipsesc tovarăşii săi Gheorghiu-Dej, I. Chişinevschi, Al. Moghioroş, Gh. Apostol, M. Constantinescu, E. Bodnăraş, Chivu Stoica şi C. Pârvulescu.

Dânşii au şi nişte invitaţi: “D. Petrescu, L. Sălăjan, D. Coliu, Al. Drăghici, tov. Melnik, tov. Consilier de la M.A.I. şi tov g-ral Ştefănescu.” Urmuz nu a fost de faţă:

Tov. Gheorghiu-Dej: ”S-a întocmit un proiect de reorganizare a Ministerului de Interne în sensul scindării în două: Ministerul Securităţii Statului şi Ministerul de Interne cu scopul de a îmbunătăţi activitatea organelor noastre de stat, ca o necesitate rezultând din ascuţirea luptei împotriva duşmanului de clasă, împotriva încercărilor imperialiştilor din afară, în interesul specializării, ridicării calificării muncii acestor organe, delimitarea funcţiunilor după natura muncii respective (…).”

Tov. Drăghici: “(…) În Ministerul de Interne: închisorile sub forma de colonii de muncă în cea mai mare parte, Arhiva Statului şi Pompierii. Ceea ce este îndeosebi la Ministerul Interne că atribuie foarte mare importanţă folosirii mâinii de lucru a deţinuţilor pentru mari lucrări ale construirii socialismului.”

Tov. Gheorghiu-Dej: “Şi ridicarea lor prin muncă, redresarea celor care se pot redresa. Munca este un factor determinant şi sunt puşi în condiţiuni să nu mai poată dăuna.(…)

Dacă este adevărat ce spune tovarăşul Stalin că cadrele hotărăsc totul, atunci trebuie înţeles în sensul că nu orice fel de cadre, ci cadre de conducători, elemente care se pot orienta, aceasta stă în puterea noastră. Cu atât mai mult că avem marele noroc să avem sfătuitori şi aici iarăşi trebuie să atrag atenţia despre necesitatea de a folosi consilierii astfel încât să realizăm şi pe linia cadrelor adevărate  cadre pregătite. În jurul tovarăşilor ar trebui cei mai buni, elemnte tinere, să înveţe, să predea anumite lecţii. Sigur trebuie făcut în aşa fel să nu desconspirăm, trebuie luate toate măsurile. Ar fi o greşeală dacă nu am face treaba asta.

Aceste observaţii am avut de făcut.

Şi să găsim un ministru de interne, un om serios, capabil să cuprindă munca, energic, combativ. Ce ziceţi de Pavel Ştefan?“

Tov: Pârvulescu:  “Nu-i bun aici, e un zăpăcit.“

Tov. Drăghici: Mujic“

Tov. Gheorghiu-Dej: “Faceţi propuneri. De accord cu observaţiile şi propunerile făcute? (De acord). Tov. Drăghici ce spune?”

Tov. Drăghici: “Eu sunt de acord. Însă problema cadrelor trebuie rezolvată, aici să se vadă că este un organ special, problema compoziţiei de clasă e foarte importantă.”

Tov. Gheorghiu-Dej: ”Compoziţia de clasă şi trebuie cerut ceva nivel, trebuie să atragem şi din cadrele noastre de jos. Nu cunoaştem oamenii, trebuie mers pe teren. Să citim hotărârea.”

Tov. Chişinevschi:(citeşte)”

Tov. Gheorghiu-Dej: ”Suntem de acord? (Toţi tovarăşii sunt de acord).”

 

Apare şi acel ”ceva nivel” cerut de Dej:

Tov. Chivu: ”Rămâne denumirea <Ministerul Afacerilor Interne>? Nu se poate fără afaceri.”

Tov. Emil Bodnăraş: ”E un termen consacrat.”

Tov. Gheorghiu-Dej: ”Nu avem altă expresie. Putem să considerăm deci ca aprobat documentul, primite propunerile şi aprobată hotărârea.

Se impun două concluzii:

  1. Nu, nu se poate fără afaceri.
  2. Cine nu înţelege acest termen consacrat urmează să se sinucidă. Vezi cazul Chivu Stoica. Aşa cum ne-a spus de la bun început tov. Dej, “nu avem altă expresie”. A fi/fost sinucis nu este încă acceptat de Academia Română.

Cu toate acestea, aduc expresia mulţumirii mele A.M.R., fond microfilme, rola AS1-403, c. 597, 609-615 şi invit pe cei interesaţi să afle de unde ne tragem, cu stenograme cu tot, să citească lucrarea SECURITATEA: Structuri/Cadre, Obiective şi Metode, două volume, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006. Coordonator: Florica Dobre. Autori: Florian Banu, Theodor Bărbulescu, Camelia Ivan Duică şi Liviu Ţăranu.

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in