Jan Palach și zbuciumul unei extraordinare crize de conștiință

 

16 ianuarie 1969: Jan Palach se autoimolează drept protest față de intrarea trupelor Pactului de la Varsovia în Cehoslovacia și ca respingere a demoralizării generale a cetățenilor Cehoslovaciei.

“În momentul în care s-a produs cazul Palach, eu m-am scuturat de emoţie şi furie şi am spus că este sfîrşitul relaţiei mele cu această mişcare (comunistă – n.m.). Răspunsul meu a fost o criză de conştiinţă extraordinară şi am spus că nu vreau să am nimic de-a face cu o mişcare socială care duce la asemenea dezastre umane.”

(În “Ghilotina de scrum”, 2002.)

“Un răspuns de principiu, menit să ne asigure înţelegerea limpede a semnificaţiei autentice a apariţiei în prezent a unor forțe anticapitaliste din ce în ce mai diverse, îl aflăm în definirea de către tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, de pe poziţiile marxismului creator, a actualei faze a crizei sistemului mondial capitalist: <Situația lumii contemporane se caracterizează printr-o profundă ascuțire a contradicțiilor…/…/”Această situație, deosebit de complexă, grăbește procesul revoluționar de schimbare a raportului de forțe pe plan internațional în favoarea progresului social, a forțelor ce se pronunță pentru o lume mai bună și mai dreaptă.>.”

(În “Noua Stîngă și Școala de la Frankfurt”, 1976)

“Tema conștiinței nefericite stătea în inima Fenomenologiei spiritului. Pentru Hegel, orice conștiință care nu și-a dobîndit încă identitatea concretă este cu necesitate o conștiință nefericită, întrucît ea nu poate fi niciodată mulțumită cu existența ei imediată și trebuie să-și propună întotdeauna ceva dincolo de ea însăși.”

(În “Noua Stîngă și Școala de la Frankfurt”, 1976)

1969, 1976, 2002 etc.

Așa cum există încă țări în curs de dezvoltare, există și conștiințe în curs de dezvoltare.

Câtă dezvoltare, atâta zbucium și conștiință nefericită.

dt_signature2-e1270748737227[1]

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in