ÎNVIERE – un poem de Liviu Georgescu

Am citit primele poeme semnate de Liviu Georgescu în 1987 sau 1988 și am fost fascinat de scriitura optzecistului nebântuit de graba înregimentărilor lirice, poet care frecventa tăcut Cenaclul de luni condus de Nicolae Manolescu.

Am dorit să public imediat acel grupaj în paginile revistei Agora și i-am alertat pe Monica Lovinescu și Virgil Ierunca, rugându-i să rețină spațiu pentru un profil de scriitor într-una dintre emisiunile lor difuzate de Europa liberă.

Pînă la urmă însă  am acceptat hotărârea soției poetului, Doina, stabilită deja în Statele Unite, de a aștepta momentul în care poetul va fi liber să emigreze din România.

Scriitor, muzician și medic reputat, Liviu Georgescu trăiește în New York și întruchipează un set de valori exemplare. Dacă la mulți dintre cei pripiți să fie imortalizați într-o etichetă “definitorie”,  formula lirică sare în ochi imediat, la Liviu Georgescu se simte ceva mai profund: o formulă de viață, raportarea ei la imaginea lumii și la misterul existenței. E vorba de Weltanschauung.

Sunt onorat că mă număr printre prietenii și admiratorii săi și-i mulțumesc pentru  acordul de a-mi îngădui să  împărtășesc cu dumneavoastră ÎNVIEREA pe care mi-a trimis-o în acest an.

Poeții adevărați au darul de a purta cu ei Lumina.

ÎNVIERE

Noapte roșie, noapte de drojdii, noapte trasă la rindea.

Am intrat în tine când luna mugea.

Cineva bătea cu ciocanul în lemnul tău. Cineva

zăngănea metalul lunii cu gândurile lui.

Lumina degetului scârțâia ca un cui,

scăpăra ca o stea

pătrunzând în trupul haihui.

Vântul sălta prin strai de-ntuneric,

lovea copacii anemic,

trecea fluviul prin somn cărând la vale

cioburi și seceri și oale,

valurile creșteau prin creștetul moale

și mă-nălțau la cer cu uimire.

 

Cine umblă prin fire?

Cine umblă la butoane și la șuruburi?

Și cine cântă în tuburi

la orgile divine?

Ești tu intrat prin fante,

ori scurs de sus prin hornuri,

îngerul cu mască de tonuri?

Ești fantoma ce umblă în poante

să intre în suflet ca-n humus de mamă,

cu lupi hămesiți pe urmele șterse de iarnă?

 

Sub zăpadă stau morții-n minune,

pe viole apune luna răsărită pe strune.

Tu mamă nu mă mai vezi,

mă strigi prin ierburi uscate

și prin jocuri de iezi,

la porți au putrezit lăcate.

Pereții caselor s-au rupt,

prin ele intră frigul din univers

și rășinile groase din care toți am băut

amare arome și gândul pervers.

 

Prietenii-au murit, iubirea a murit.

Vecinii-au fugit, rugina fântânii a înnebunit.

Păsările s-au exilat într-o groapă la marginea lumii

prin sufletele celor morți

care mai trag clopotele prin livezi,

prin gura gutuii, prin țâța prunii,

prin stelele grămezi.

 

O voce străbate zidul cu plumb

zbătându-se-n rănile mele – fragilul hulub –

cu limbi de cenușă prăpădește-ncăperea

și golește sânul și sfera.

Setea umple gâtlejuri.

Foamea vine-n vârtejuri.

Otrava și slava pe tavă,

gâlgâitoare prin lavă,

se scurg în focul nestins,

pârjolind trezie și vis.

 

Cheile nu mai intră în lacăt

și totul s-a oprit pe buza timpului strivit.

 

Din senin, semnele cerești m-au atins

cu aripa în treacăt

și giulgiul s-a albit cu fir de har istovit.

Din cer s-au desprins șuvoaie

sugând sângele din mine

și sufletul, pălălaie.

 

Nu știu cine mai vine, dacă mai vine.

Sunt înconjurat peste tot și detot, de tine.

Gândurile-mi sunt strane ascunse

cu roiuri mari de albine

împrejurul inimii tale,

cu vin îndumnezeit în pahare.

 

În pământ s-a trezit mama din morți.

Capetele sfinților au apărut săpate în porți

de o mână străină,

cu daltă, cu viață, cu lumină.

(Din volumul KATANAMORFOZE care va apărea în curând la

Editura BRUMAR.)

Liviu Georgescu

 

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in