Despre detractori: în atenția d-nei Aura-Agatha Christi

Solidaritatea oferită de  Aura Christi,  Redactor-șef   al  revistei  Contemporanul. Ideea europeană, directorului publicaţiei, Nicolae Breban, este demnă de tot respectul. Mă nedumereşte însă gestul Aurei Christi de a-mi adăuga numele la lista detractorilor, calomniatorilor lui Nicolae Breban.

Aura Christi ori nu are proprietatea termenilor pe care îi folosește, ori o neglijează temporar. Oricare ar fi explicația corectă, să-mi fie îngăduit să-i ofer o mână de ajutor în descifrarea  unui raport ce pare a-i pune  probleme neaşteptate: cel dintre  detractor şi victimele detractorului sau calomniator vs. calomniat.

1. Relatarea de mai jos nu îmi aparține. Ea este făcută de  Ioana Măgură-Bernard, soția legendarului director al departamentului românesc al Europei libere, Noel Bernard. Am ales acest exemplu, spre a lăsa de-o parte iritantul meu nume şi a-i da  astfel posibilitatea Aurei Christi să judece cu seninătate cine al cui detractor este într-o asemenea situaţie: 

“Un alt vizitator – de fapt, unul foarte frecvent, mai ales într-o anumită perioadă – a fost romancierul Nicolae Breban. Una din întâlnirile cu el – desfăşurată acasă la noi – mi-o amintesc deosebit de bine. Şi asta pentru că de puţine ori în viaţă m-am simţit atît de stânjenită ca atunci. Era prin vara lui 1977. Subiectul discuţiei au fost mişcarea Goma şi Paul Goma personal, ca scriitor disident. Breban i-a povestit lui Noel, cu lux de amănunte, toată istoria <cazului Goma>, fiind de părere că el nu procedase bine şi că, tocmai de aceea, nici nu i se alăturaseră decît cei care doreau să se folosească de acest prilej pentru a emigra. Noel argumenta că, indiferent de tactica folosită, importantă era iniţiativa lui Goma şi tăria şi consecvenţa de care dăduse dovadă în ducerea pînă la capăt a acţiunii sale. Între timp, ne-am aşezat la masă. Intensitatea discuţiei creştea. Tonul şi temperatura se ridicau tot mai mult. Breban a aruncat în joc ultimul său atú: argumentul pe care îl considera decisiv. Goma ar fi acţionat cu stângăcie – susţinea Breban – şi în plus nu dispune nici de prestigiul necesar pentru a fi urmat de scriitori, pentru că nu are talent. La auzul acestui argument, Noel a văzut roşu înaintea ochilor. Nu-mi amintesc să-şi mai fi pierdut vreodată cumpătul ca atunci. <De ce nu a acţionat Nicolae Breban mai bine, dacă ştie cum trebuie procedat şi are prestigiul necesar? a strigat Noel, scos din fire. Puţin importă dacă Goma are sau nu talent. El este singurul dintre voi toţi care a avut curajul să stea în două picioare şi să-l înfrunte pe Ceauşescu şi Securitatea. Iar voi nu v-aţi solidarizat cu el, nu pentru că îi lipseşte prestigiul, ci din laşitate.> Breban s-a înroşit pînă în albul ochilor, iar eu, ca gazdă, simţeam că intru în pămînt de ruşine.“ (Ioana Măgură Bernard, Directorul Postului nostru de Radio, Casa de editură Retromond, Bucureşti, 1994, pg. 46).”

2. În anul 2002, Nicolae Breban afirma că, alături de Nicolae Manolescu, m-ar fi “asistat”  şi” încurajat” în anii mei de dizidență.

Am răspuns următoarele şi nu mă dezic de ele:

“Dl Breban minte. Fără a se hazarda la gesturi pe care eu am hotărît să mi le asum, dl Manolescu mi-a fost alături de la bun început şi pînă în momentul în care, practic, am fost silit să părăsesc România, asumîndu-şi riscuri majore. În schimb, dl Breban s-a „delimitat” de mine imediat ce discursul meu s-a înăsprit şi critica sistemului, inclusiv a dictatorului, nu a mai recurs la nici un fel de prudenţă. Mai mult, dl Breban s-a voluntarizat în a răspîndi despre mine, aşa cum o făcuse şi în cazul dlui Goma, zvonuri dintre cele mai murdare. “

3. La 1 februarie, 1984, i-am scris câteva rânduri prietenului Nicolae Breban. Îi semnalam, încă o dată,  că eram la curent cu lucrurile pe care le răspândea despre mine, în țară și în străinătate. A negat iritat, declarându-se profund jignit că pot da crezare unor asemenea bârfe. 

În dosarul meu de urmărire informativă, dau peste fotocopia mesajului scris pe spatele unei cărți de vizită. Cum textul este greu de descifrat, îl transcriu sub imaginile de mai jos:

Transcrierea mesajului:

“București,1.02.1984

Deși ”poet de mîna a doua”; ”compromis de jenantul atac* împotriva unui poet de primă mînă”; deși ”lipsit de simţ politic şi al valorilor”; deși ”simplu gazetăraș, o vreme descurcîndu-se abil în viața literară cu interviuri mediocre, dar mai vioaie decît ale altora”; deși ”obligat să facă scandal – altfel, dragă, nici ăia nu-l vor, nu aruncă ni ei 3-4 mii D.M./monatlich oricum și oricui”; deși ”ingrat, întorcînd repede spatele celor ce-au mizat pe el, credintîndu-l”; deși ”cu o nevastă cam ștearsă, esprit très terre à terre”; deși ”epuizat repede în mici querelles d’Allemand ale țigăniei subliterare”, usw – îmi iau îngăduința, totuși, să-ți urez La mulți ani! și cele cuvenite, cu ocazia semicentenarului.

Dacă viața ne va juca și renghiul de-a ne pune în fața altui demi-secol, cel al existenței mele, teamă îmi e că, spre disprețul tău definitiv, voi fi cam același. E, de altfel, tot ceea ce îndrăznesc să sper!

Pînă atunci, însă, te poți bizui (nu chiar incontinuu – om sînt și eu!) pe umorul meu în fața… nu găsesc cuvîntul, deși nici nu-i nevoie – nu scrie pre fruntea nici unuia din noi ”prost”. “

 *) Pentru cei, probabil foarte mulți, mai puțin familiarizați cu întâmplările literare ale epocii, precizez că “jenantul atac” de care mă învinuia  Nicolae Breban, atât în țară, cât și în străinătate,  era textul în care demonstram plagiatul săvârșit de Ion Gheorghe după o traducere din Lao-Tse. Astăzi, acel text apare ca “studiu de caz ” în  referințe despre plagiatele cele mai jalnice comise în spațiul românesc.

4. Documentul nr. 005374, din dosarul meu nr. 4808, aflat în arhiva Serviciului de Informații Externe (SIE), dovedeşte că informaţiile pe care le aveam în 1984 erau corecte.  Transcriu din volumul Dorin Tudoran, Eu fiul lor – Dosar de Securitate, Editura POLIROM, 2010, pagina 507:


“MINISTERUL DE INTERNE

DEPARTAMENTUL SECURITĂȚII STATULUI

CABINET ADJUNCT AL MINISTRULUI

STRICT SECRET

Exemplar nr. 1

Nr.005374 DIN 19.05.1985

TOVARĂȘULUI

General-locotenent Aristotel Stamatoiu

ADJUNCT AL MINISTRULUI

 

Vă trimitem alăturat, spre informare și valorificare, un număr de 1 note conținînd 1 file, cu numerele de înregistrare 0085728

ADJUNT AL MINISTRULUI

General-colonel

IULIAN VLAD

Strict  secret

Expl. nr 1

100-0085728 din 19 mai 1985

NOTĂ

 

În vederea compromiterii, creării și stimulării unor disensiuni între scriitorii NICOLAE BREBAN și DORIN TUDORAN, au fost inițiate măsuri complexe, în funcție de particularitățile situației operative din cazurile respective.

Ca urmare, s-au obținut date din care rezultă că NICOLAE BREBAN, aflat temporar în străinătate, a ținut o conferință la Seminarul de romanistică al Universității din Heidelberg, R. F. Germania, prilej cu care l-a caracterizat pe DORIN TUDORAN drept un poet „minor și execrabil”, afirmînd că acesta depune eforturi să iasă din anonimat pe căi extraliterare. De asemenea, s-a mai referit la „murdăria jocului” la care se pretează DORIN TUDORAN, întrucît încearcă să-și disimuleze lipsa vocației și talentului literar, pozînd în persecutat politic. “

Îndrăznesc să sper că Aura Christi observă contrastul  violent dintre aceste caracterizări şi eticheta pe care Nicolae Breban mi-o lipise pe frunte cu câţiva ani înainte – “un prinţ al poeziei”.

5. Două sunt motivele pentru care nu reproduc aici nici unul din planurile de discreditare și compromitere (atât în ţară, cât şi în străinătate) a “Obiectivului TUDORACHE” aprobate de Nicolae Pleșiță, sarcini ce erau transmise spre îndeplinire  informatorilor, surselor și agenților de influență ai Securității.

Primul – nu doresc să văd demersul de solidaritate al Aurei Christi tulburat de coincidenţe îngrijorătoare între ce puneau la cale şefii Securităţii şi actele mizerabile comise de unii. Dacă este totuşi interesată de asemenea planuri de compromitere şi denigrare, Aura Christi le poate găsi în volumul menţionat mai sus. Dar o previn că poate fi o experienţă şocantă.

Al doilea – rostul acestor rânduri este de a-i semnala Aurei Christi că amestecarea numelui meu printre cele ale detractorilor lui Nicolae Breban este o potlogărie. Atât.

7. Când am afirmat că, deocamdată, nu am nimic nou de adăugat la textele publicate pe această  temă, mă refeream la o poziţie exprimată foarte clar  în anul 2002:

 … aşa cum am mai scris, nu cred că dl Breban a fost neapărat un simbriaş al Securităţii, semnînd condica şi primindu-şi regulat chenzinele. Victima unui ego cît Himalaia, de care „oamenii de meserie” au ştiut cum să profite, Domnia sa a acţionat, totuşi, ca un agent de influenţă. Atît în Cazul Goma, cît şi în cazul meu, dl Breban a cheltuit prea multă energie spre a arunca în derizoriu subiectele respective pentru a nu stîrni suspiciuni îndreptăţite. Că o asemenea „muncă patriotică” s-a potrivit exact cu planurile de compromitere a dlui Goma şi a mea, întocmite şi coordonate de şefii Securităţii, dnii Iulian Vlad şi Nicolae Pleşiţă, aşa cum indică documente scoase la iveală, prefer să continuu a crede că a fost o simplă întîmplare. Nu-i pot împiedica, însă, pe alţii să se îndoiască de asemenea imense coincidenţe.”

Nu ştiu ce probe a prezentat Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) Curţii de Apel Bucureşti pentru a constata calitatea de colaborator al Securităţii în cazul lui Nicolae Breban, dar îmi vine greu să cred că este vorba doar de transcrierea unei convorbiri telefonice. Fireşte, regret că presa nu a aşteptat verdictul Curţii de Apel Bucureşti înainte de a folosi titluri bombă, dar o asemenea reacţie nu constituie o excepţie.

Nu sunt angrenat în nici o campanie de denigrare a lui Nicolae Breban. Nu aştept nici măcar scuzele Domniei sale pentru intensa campanie de denigrare purtată împotriva mea – atât în ţară, cât şi în străinătate. Indiferent dacă a fost vorba de  înfăptuirea strategiilor croite de  Nicolae Pleşiţă sau doar de iniţiative strict personale, independente de strategiile acelui criminal.

În sfârşit, prezint aici scuzele mele Aurei Christi pentru a nu fi dispus să-mi pierd vremea cu nuanţarea silei faţă de mizerii ce mi-au fost rezervate de duşmani ca Nicolae Pleşiţă şi de prieteni ca Nicolae Breban.

À bon entendeur, salut!

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in