Debutul informatorului "Dorin"

La 25 noiembrie 1976, debutează într-ale colaborării cu Securitatea cel numit de către ofițerii ce îl folosesc ba ”sursa DORIN”, ba ”informatorul DORIN”. Prima notă dactilografiată a lui ”DORIN” mă are tocmai pe mine drept obiectiv. Bănuiesc că Securitatea i-a dat numele de cod ”DORIN” spre a marca debutul colaboratorului.

Se simte ezitarea debutantului – informatorul încearcă să fie prudent, să-și stăpânească limbajul, să fie credibil. Pare încă sedus de ideea că, la urma urmelor, dând o asemenea notă, nici nu comite un gest detestabil.Iată link-ul ce vă face martori, întârziați, ce-i drept, ai tristului debut:

DEBUTUL INFORMATORULUI ‘DORIN’

Este limpede că ”DORIN” încearcă să nu-mi facă vreun rău – mă prezintă drept un om al nuanțelor, cu discernământ, incapabil de atitudini extremiste, atașat cultului valorii, respectării adevărului, neinteresat de un climat cultural viciat de interese de grup. Și pentru asta, are întreaga mea gratitudine.

 Comparativ cu mizeriile inimaginabile ieșite de sub pana unora ca ”Martin”, ”Neagoe”, ”Mircea Pop”, ”Garbis” etc. ori cu intransigența revoluționar-patriotică împărtășită rezidentului Securității ”Timaru” (dacă minte ”Timaru”, mint și eu) de către vigilenții condeieri comuniști de la Suplimentul literar și artistic al Scânteii tineretului, în frunte cu Ion Cristoiu și Mariana Brăescu,  ”DORIN” este un domn.

Comentariile scrise de mână de Lt. Major Vasile Maieran vorbesc de un articol pe care l-aș fi scris pentru România literară  sub directa îndrumare a lui “DORIN”, articol intitulat Nu cum suntem, ci cum am putea fi.

Deși ofțerul de Securitate îmi dă o notă bună  (articolul ar marca ”o evoluție calitativă în concepția lui Dorin Tudoran referitoare la condiția scriitorului și a creației literare contemporane precum și la responsabilitatea care îi revine în întreg procesul apariției unei cărți”), trebuie să-l dezamagesc pe Vasile Maieran – nu am scris acel articol sub directa îndrumare a nimănui.

Interesantă este și nota superiorului lui Vasile Maieran, un căpitan a cărui semnătură nu o pot descifra.

Iată rezoluția sa:

”Fiind prima notă scrisă a sursei noastre ”DORIN” apreciez că e utilă, mai ales că l-am determinat (deci, DORIN este cu siguranță bărbat, nota noastră DT) să scrie.

Conținutul este întradevăr mai mult de la un “specialist” în materie care completează datele noastre.

Treptat să-l formăm pt. a urmări și clarifica sarcinile din D.U.I conform planului, inclusiv influențarea“

Dacă ”DORIN” s-a lăsat “format” de Securitate, și-a îndeplinit cum se cuvine sarcinile încredințate sau i-a mai tras pe sfoară pe cei cărora s-a livrat în mod nefericit, doar “DORIN” știe. De influențat – cum s-a dovedit – nu a reușit să mă influențeze.

 

0

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist
Posted in