Cârmaciu' și Dibaciu' (IV)

Decizia de a declanşa un proces care să ducă la condamnarea dictaturii comuniste de la nivelul instituţiei prezidenţiale este un merit pe care nimeni nu îl poate nega dlui Traian Băsescu fără a se umple de ridicol.

Existenţa Raportului Final întocmit de Comisia Prezidenţială pentru Studierea Dictaturii Comuniste în România este un mare bun câştigat pentru ce trebuie să devină cândva — mai presus de condamnări oricum mai mult simbolice — un proces de introspecţie la nivelul societăţii. Indiferent de slăbiciunile documentului, nu poţi lua în  derâdere meritul echipei care l-a întocmit fără să fi foarte nedrept.

Reacţiile negative faţă de decizia dlui Băsescu şi concluziile raportului comisiei conduse de dl Vladimir Tismăneanu nu au de ce să ne mire – nici măcar cele a căror violenţă a atins un prag clinic – atâta vreme cât au venit, vin şi vor continua să vină din partea unor oameni cunoscuţi pentru pro-comunismul lor de nezdruncinat. Unii din ei sunt purtătorii sloganelor de tip ”Comunismul a fost bun, Ceauşescu a fost rău”; ”Comunismul a fost bun, Gheorghiu Dej a fost rău”.

Este vorba de un proces de personificare a răului spre a scăpă răul cel rău de orice vinovăţie. O veche stratagemă. Sistemul a fost perfect, un lider ori altul a greşit. Comunismul a fost bun, Stalin a fost rău. Comunismul de după Stalin a fost şi el bun, dar Hruşciov a fost rău. Comunismul de după Hruşciov a fost şi el bun, dar Brejnev a fost cam rău ş.a.m.d.

Ce trebuie să ne mire, însă, este felul destul de nenuanţat în care mai puţin dl Băsescu şi mai mult cei numiţi, cam otova, ”intelectualii lui Băsescu” răspund atât atacurilor vicioase, cât şi criticilor întemeiate, făcute cu bună credinţă. Politicianul care a luat o decizie împotriva propriilor convingeri (Traian Băsescu) şi produsul comisiei prezidenţiale (Raportul Final) nu aparţin, nici pe departe,  ireproşabilului.

Există o greşeală – deopotrivă tactică şi strategică – pe care o comit mulţi din susţinătorii necondiţionaţi ai dlui Băsescu, mai ales sub presiunea mizelor unui an marcat de alegeri prezidenţiale. Şi anume – se încearcă acreditarea ideii că dl Băsescu întruchipează lupta anticomunistă (fireşte, cea post-decembristă, ca şi în cazul unora din fanii săi intelectuali!), că este singura “parte bună” a politicii româneşti de astăzi etc. Aşa cum apărătorii comunismului, ca sistem, aruncă toată vina pe câţiva lideri şi structurile lor ieşite de sub control, suporterii dlui Băsescu aruncă tot meritul pe umerii dlui Băsescu.

Tactic, personificarea binelui practicată asiduu  de “intelectuaii lui Băsescu” este o greşeală, fiindcă în acest moment procentul românilor interesaţi de condamnarea comunismului este cu mult mai mic decât se visează. Propulsarea dlui Băsescu drept un fel de Sf. Gheorghe în luptă, de unul singur, cu hidra comunistă nu va spori numărul celor încredinţaţi că este nevoie de o decomunizare, înainte de a ne apuca de altceva. Efectul ar putea fi exact cel opus. Chiar şi în momentul apariţiei Raportului Final, cei interesaţi de concluziile documentului erau mai puţin de cât se sconta. Mulţi au fost mai interesaţi de spectacolul declanşat în jurul raportului, decât de ce îşi propunea ori reuşea documentul respectiv.

Strategic, personificarea binelui practicată de ”intelectualii lui Băsescu” în favoarea acestuia din urmă este o eroare, fiindcă dl Băsescu este o persoană foarte puţin predictibilă. Glumind, dar nu prea mult, aş spune că impredictibilitatea sa a devenit cel mai predictibil element al ecuaţiei politice româneşti de azi.

Dl Băsescu dă doar când vrea, numai cât vrea şi numai ce vrea. Nu are acces la conceptul de ”cât trebuie”, aşa cum, foarte repede după preluarea funcţiei, ne-a anunţat, pe de o parte, că va fi un ”preşedinte jucător”, iar pe de altă parte, că în vocabularul său nu intră şi  ”Vă rog”.

Or,  sunt puţine jocurile pe care le poţi juca de unul singur. Politica nu este unul din ele. Ineficienţa dlui Băsescu nu s-a datorat doar modului în care au continuat să-l torpileze adversarii săi – moguli, panduri, petro-dolari, tăriceni, văcăroi, butimani şi cum îi va mai fi numind dl Băsescu. Deseori, preşedintele jucător a fost un fel de ”Singur, înveşmântat în mandea-mi!

Nu există la dl Băsescu vreo consecvenţă în administrarea unui proces ori mecanism. Câţi din paşii următori incluşi în recomandările făcute de Raportul Final au fost făcuţi? Citiţi fie şi numai apelurile nenumărate generate de  neobositul Sorin Ilieşiu şi veţi înţelege ce şi de ce nu s-a mişcat nici un centimetru după “condamnarea comunismului”.  

Vreme îndelungată, dl Băsescu nu a vrut să audă de condamnarea comunismului. Spunea că nu are dovezi. Am întrebat la timpul respectiv, cam de ce dovezi ar avea nevoie!?! Au întrebat şi mulţi, foarte mulţi alţii. În ciuda faptului că pare foarte activ, dl Băsescu este – în multe situaţii – mai degrabă reactiv. A fost şi cazul deciziei de a se implica, până la urmă, în condamnarea comunismului.

Multă vreme, nu au contat sfaturile unora din consilierii săi;  cum nu au contat nici presiunile unor nucleee ale societăţii civile; cum nu a contat nici tragedia unui popor. A contat un singur lucru:  concurenţa cu nemesisul său  –  Călin Popescu Tăriceanu.

Când dl Băsescu a înţeles că dl Tăriceanu ”i-a tăiat calea”, înfiinţând Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului din România, partida privind implicarea dlui Băsescu în condamnarea comunismului a fost câştigată. Aşa a apărut Comisia Prezidenţială şi, din păcate, multe au început să se rezume la: cine condamnă mai tare comunismul – Tăriceanu ori Băsescu? Şi dl Băsescu este mereu mai vocal.

A mai contat un lucru. La înfiinţarea Institutlui pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România, dl Vladimir Tismăneanu a fost lăsat în afara consiliului respectivului institut. Am scris atunci că fusese o mare eroare. Nu a mai fost nevoie decât de câteva mișcări de culise şi Comisia Tismăneanu a devenit o realitate – interese personale și-au dat mâna. Interesant, oameni care, doar cu câteva luni în urmă scriau că sub Traian Băsescu România riscă să devină un fel de Venezuela lui Hugo Chavez au început să ne explice cât de mare este patima dlui Băsescu pentru democraţie. Haida-de!

Dl Tismăneanu mi-a făcut onoranta invitaţie de a face parte din Comisia Prezidenţială. I-am mulţumit dar i-am explicat de ce nu pot accepta invitaţia. După o vreme, acuzat de unii că mă pun “în slujba intereselor banditului de Băsescu” intrând în “comisia kegibistului  ăla de Tismăneanu” ca să-l ajut “pe ciorditorul flotei româneşti să mai plutească un pic.”, de alţii  că m-aş fi eschivat de la  “datoria vieţii dumitale” neacceptând să muncesc “alături de Tismăneanu, Patapievici, Liiceanu, Manolescu şi alţi dizidenţi importanţi, nu ca dumneata,  şi adevăraţi lideri ai societăţii civile”, dovedindu-mi astfel “planul murdar de a apăra comunismul şi crimele lui criminale până la sfârşit.” , și mustrat — “Bine ţi-a făcut profesorul francez Tismănescu că ţi-a trântit în nas uşa comisiei, potaie!”,  am explicat şi public motivele pentru care mă situasem unde mă situasem în acel moment.

În continuarea acestui ultim episod al mini-serialiului CÂRMACIU’ ŞI DIBACIU’, postez şi textele de acum câţiva ani, din exact motivul pentru care am postat un asemenea text și în episodul anterior. Nu înainte de a spune că instaurarea şi menţinearea comunismului în România au constituit pentru unii o afacere extrem de profitabilă ca să privim liniştiţi la transformarea condamnării comunismului într-o afacere la fel de  profitabilă pentru alţii.

Privind în tăcere la ce au făcut unii şi cam ce vor să facă alţii, noi, toţi ceilalţi, chiar ne merităm soarta. Dacă monopolul condamnării comunismului devine o realitate, ruşinea e a noastră, a tuturor.

Comisii de futilitate publică (I)

Am lipsit mai multe săptămâni din Washington, timp în care mi-am impus să nu-mi verific decât o categorie foarte limitată de epistole electronice. Partea proastă este că, la întoarcere, mă găsesc copleşit de numărul mesajelor. Unele din ele mă pun pe gânduri şi mă obligă să scriu despre o situaţie pe care doream să o ţin în domeniul privatului. Cum unele din aceste mesaje pot îmbrăca (dacă nu cumva lucrul a şi început să se întâmple) o formă de exprimare publică, îmi spun că e mai sănătos să risipesc eu însumi un şir de confuzii.

În unele din mesajele la care mă refer, sunt aspru  tras de urechi pentru că aş fi acceptat să mă pun “în slujba intereselor banditului de Băsescu” intrând în “comisia kegibistului  ăla de Tismăneanu” ca să-l ajut “pe ciorditorul flotei româneşti să mai plutească un pic.” În altele sunt aproape linşat pentru că m-aş fi eschivat de la  “datoria vieţii dumitale” neacceptând să muncesc “alături de Tismăneanu, Patapievici, Liiceanu, Manolescu şi alţi dizidenţi importanţi nu ca dumneata şi adevăraţi lideri ai societăţii civile”, dovedindu-mi astfel “planul murdar de a apăra comunismul şi crimele lui criminale până la sfârşit.” Alţii îmi transmit că “Bine ţi-a făcut profesorul francez Tismănescu că ţi-a trântit în nas uşa comisiei, potaie!”

Spre consternarea mea, unii din cei cărora apucasem să le confirm că nu fac parte din comisie mi-au trimis citate din presă care “dovedesc” că sunt un mincinos fiindcă, totuşi, fac parte din comisie. Spre amuzamentul meu, câţiva mi-au copiat corespondenţa pe care o poartă între ei în calitate de “experţi” ai subiectului respectiv. Ce înţeleg din învolburata “e-mailiadă” este că vinovăţia mea rămâne mai presus de orice dubiu; că sunt ori că nu sunt membru al comisiei.

Într-adevăr, dl Vladimir Tismăneanu m-a invitat să fac parte din comisie. I-am mulţumit, dar am declinat invitaţia, enumerându-i motivele pentru care nu o pot accepta. Atâta vreme cât ea se întemeiază pe respectul unui set de imperative morale şi al unuia de valori democratice, prietenia noastră nu se află în pericol din cauza căilor deseori foarte diferite în care acţionăm. Eu unul am hotărât că nu am cum face parte din comisie din motive foarte clare. Iată unele din ele.

Pentru o perioadă nepermis de lungă, preşedintele Băsescu s-a dovedit extrem de reluctant faţă de datoria ce îi incumbă de a condamna comunismul şi crimele sale. Strâns cu uşa de o parte a opiniei publice şi de conjuncturi complicate, până la urmă dl Băsescu pasează responsabilitatea ce-i revine (ca ales al electoratului) pe umerii unei comisii constituite din oameni ce nu au decât votul dlui Tismăneanu. Unele responsabilităţi pot fi delegate, altele nu. Cea în discuţie nu poate. Iar eu nu sunt interesat să girez cu numele meu un proces de derobare la cel mai înalt nivel, numai ca să mă umplu de nu ştiu ce glorie.

Multă vreme, dl Băsescu a explicat, cu vădită nervozitate, că nu se poate angaja într-o condamnare a comunismului şi a crimelor sale fiindcă nu are la îndemână un inventar al datelor şi o analiză a faptelor. Am menţionat cândva că o asemenea poziţie este indecentă şi ofensatoare la adresa victimelor comunismului. La rândul său, cu luni în urmă, dl Tismăneanu indica eroarea în care se bălăceşte dl Băsescu, menţiona că datele şi analizele pe baza cărora comunismul şi crimele sale pot fi condamnate abundă şi sugera că preşedintele nu are nevoie de nici un fel de instrument suplimentar spre a trece la fapte. Şi atunci?

Necesitatea “analizei ştiinţifice” pretinsă de dl Băsescu este un pretext rizibil. Comisia – o futilitate. Iar eu nu pot fi parte a unei futilităţi rizibile prin care dl Băsescu încearcă să îmbrobodească opinia publică, ascunzându-şi lipsa voinţei politice de a condamna comunismul şi crimele sale în spatele unei comisii. (http://www.jurnalul.ro/stire-editorial/comisii-de-futilitate-publica-i-21682.html)

 Comisii de futilitate publică (II)

Cum dl Traian Băsescu nu a dorit să îşi asume condamnarea comunismului şi a crimelor sale, decizia cea mai apropiată de cea ideală era să încredinţeze Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului, condus de istoricul Marius Oprea, elaborarea sintezei fără de care şeful statului român pare incapabil să-şi amintească ce a fost şi ce a comis comunismul. Dar, pentru a confirma bănuiala că, spre a rămâne cu buricul netăiat, investigarea comunismului românesc şi condamnarea crimelor sale trebuie să aibă cât mai multe moaşe, dl Băsescu a înfiinţat Comisia prezidenţială pentru analiza crimelor comunismului în România.

Am scris chiar în acest ziar că ţinerea dlui Vladimir Tismăneanu departe de institutul condus de dl Marius Oprea este o eroare. Dar tot eroare este infiinţarea unei entităţi paralele cu cea condusă de dl Oprea şi încredinţată spre coordonare dlui Tismăneanu. Eu unul nu puteam fi parte a semnalului dezolant “Tăriceanu şi ai lui investighează crimele comunismului de la un cap, Băsescu şi ai lui – de la celălalt cap”, fiindcă un asemenea demers nu are nici un cap. În plus, am oroare de orice poate fi perceput drept o ciolaniadă.

Am văzut interesul dlui Băsescu de a acumula capital politic fără a risca nimic, dar nu am văzut de ce ar trebui să fie ajutat în această operaţiune. Cea mai dură afirmaţie de până acum a dlui Băsescu în legătură cu comunismul rămâne în registrul spectacolelor de revistă: “Adriene, ce nefericire pe români să aibă de ales între doi comunişti ca noi.” Dacă e să aleg la acest nivel, prefer să aleg între Alexandru Arşinel şi Nicu Constantin.

Comisiei îi va fi imposibil să ocolească rolul Securităţii şi zona imensă peste care s-au întins tentaculele ei. Or, până la invitarea mea de către coordonatorul comisiei, proprietarul ei, dl Traian Băsescu, uitase să ceară punerea la dispoziţia opiniei publice a informaţiilor exacte în legătură cu condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească un cetăţean român pe vremea lui Ceauşescu pentru a i se încredinţa funcţia de şef al agenţiei NAVROM din Anvers. În absenţa datelor complete privind proprietarul comisiei, am preferat să rămân doar la respectul faţă de coordonatorul ei.

Pe site-ul preşedinţiei există un document în care, alături de nume ca Monica Lovinescu, Nicolae Manolescu şi Gabriel Liiceanu, numele meu este terfelit de o echipă de haidamaci fără frontiere şi fără pic de obraz. Înainte de a mi se transmite invitaţia de a face parte ditr-o comisie prezidenţială, s-ar fi cuvenit ca preşedinţia să-mi ceară scuze pe acelaşi site iar comentariile aberante trimise la coşul de gunoi electronic. Nu sunt interesat de sportul naţional de-a scuipatul pe obrazul drept şi pupatul pe obrazul stâng.

Ce am avut să-i spun comunismului românesc, i-am spus pe când drăguţul de el era la apogeul puterii. Şi am făcut-o  din chiar inima terorii. Poate că azi e rândul altora să colocvieze într-o atmosferă infinit mai destinsă, la o cafea pe terasa Cotrocenilor, şi să caute – Sine ira et studio – comunismul de criminalitate sangvinară, ilegitimitate istorică şi eternă jovialitate internaţionalistă. Obligat cândva să ies din geografia României, nu văd de ce m-aş înapoia în istoria ei printr-o uşă de alcov, desenată pe clar-obscurul unor interese ce-mi sunt străine. Oroarea mea faţă de ridicol e mai mare chiar decât cea faţă de comunism.

În sfârşit, rămâne un mister pentru mine cum cel considerat de unii, cu doar câteva luni înainte de înfiinţarea comisiei, un pericol de tip Hugo Chávez, pe cale să arunce România în tristul model al dictaturii din Venezuela, devine, peste noapte şi pentru aceiaşi, un om cu vocaţia democraţiei.

Cât despre comunism – cu sau fără voia comisiei – fie-i ţărâna grea!

Cât mai grea!

(http://www.jurnalul.ro/stire-editorial/comisii-de-futilitatepublica-ii-21131.html)

Dorin Tudoran

Scriitor și publicist

Reader Interactions