≡ Menu

What Shall We Give?

  • St.+James

    Ladies & gents
    i give you … Burkhard Dallwitz ! rel="nofollow">

  • Ontelus DG

    Sunt 24 de ani de la momentul excepțional: decembrie 1989. Iluziile cu care s-a trăit sub patru dictaturi, mai bine de o jumătate de veac, s-au risipit, una câte una. Acei 1100 de ani fără viață statală centralizată, din secolul al III-lea și până în cel de-al XIV-lea nu s-au putut resorbi, fapt pentru care orice modernizare românească este ,,un zid părăsit/și neisprăvit”. Se cuvine un gând pios tuturor acelora care, prin jertfă ori prin muncă anonimă, au mișcat lucrurile în plan public. Globalizarea nu are nici mamă, nici tată: interferența state-companii tensionează comunitățile tradiționale și, mai cu seamă, cronicizează nevrozele individuale. Se spunea: bogatul nu crede celui flămând; azi, reformulăm: psihoticul nu crede nevroticului. Vin generații amnezice, amorale, anistorice, aculturale. Agnosticul este în mediul propice, deși suferă și el; teistul știe de ce suferă, dar nu poate schimba radical tăvălugul implacabil, care înseamnă, de fapt, păcatele/greșelile generațiilor anterioare, dar și ale sale. Oricum am fi, să îndrăznim să sperăm și să nu urâm, dacă nu mai putem iubi!…

WP Admin