≡ Menu

Starea a Treia

hag

(Imn atribuit Sfântului Roman Melodul, marele imnograf bizantin.

Aranjament muzical – Vangelis Papathanasiou.

Voce – Glykeria)

Prohodul Domnului (liturgică)/Starea a treia

1. Neamurile toate Laudă-ngropării Ţi-aduc, Hristoase-al meu.

2. Arimateanul Jalnic Te pogoară Şi în mormânt Te-ngroapă.

3. De mir purtătoare, Mir Ţie, Hristoase, Ţi-aduc cu sârguinţă.

4. Vino-întreagă fire, Psalmi de îngropare Lui Hristos să-I aducem,

5. Pe Cel viu cu miruri, Ca pe-un mort să-L ungem, Cu mironosiţele.

6. Fericite losif ! Trupul ce dă viaţă, Al lui Hristos, îngroapă.

7. Cei hrăniţi cu mană Lovesc cu piciorul În Binefăcătorul.

8. Cei hrăniţi cu mană, Oţet şi cu fiere Ţi-aduc, Hristoase al meu.

9. O, ce nebunie ! Pe Hristos omoară Cei ce-au ucis pe profeţi.

10. Ca rob făr’ de minte, A trădat Iuda Pe-Adâncu-nţelepciunii.

11. Rob ajunge-acuma Vicleanul de Iuda, Cel ce-a vândut pe Domnul.

12. Zis-a înţeleptul: „Groap’-adâncă este Gâtlejul jidovilor.”

13. La viclenii jidovi, Căile lor strâmbe Curse şi ciulini sunt.

14. Iosif şi Nicodim Pe Domnul îngroapă, Cu toată cuviinţa.

15. Slavă Ţie, Doamne, Cel ce dai viaţă Şi-n iad, puternic, cobori.

16. Maica Preacurata Se jelea, Cuvinte, Pe tine mort văzându-Te.

17. „Primăvara dulce, Fiul meu preadulce. Frum’seţea unde Ţi-a apus ?”

18. Plângere pornit-a Maica Preacurata, Când ai murit, Cuvinte.

19. Vin cu mir, să-L ungă, De mir purtătoare, Pe Hristos, Mirul ceresc.

20. Cu moartea pe moarte O omori Tu, Doamne, Cu sfânta Ta putere.

21. Piere-amăgitorul, Scapă amăgitul Cu-nţelepciunea-Ţi, Doamne.

22. Cade vânzătorul În fundul gheenei, În groapa stricăciunii.

23.Curse de ciulini sunt Căile lui Iuda, Celui nebun şi viclean.

24. Pier răstignitorii, Împărate-a toate, Dumnezeiescule Fiu.

25. Toţi pier, împreună, În groapa pierzării, Bărbaţii sângiurilor.

26. „Fiule din Tatăl, Împărat a toate, Cum ai primit patima ?”

27. Maica, mieluşeaua, Mielul ei pe cruce Văzându-L, s-a tânguit.

28. Trupul ce dă viaţă losif împreună Cu Nicodim îngroapă.

29. Mult înlăcrimată A strigat Fecioara, Rărunchii pătrunzându-şi:

30. „O, a mea lumină, Fiul meu preadulce, Cum Te-ai ascuns în groapă ?”

31. „Nu mai plânge Maică; Pe Adam şi Eva Ca să-i slobod, Eu sufăr”.

32.„Fiul meu, slăvescu-Ţi Înalta-ndurare Prin care rabzi acestea”.

33. Cu oţet şi fiere Te-au adăpat, Doamne, Gustarea veche s-o strici.

34. Te-ai suit pe cruce, Cel ce altădată Umbrişi poporul sub nor.

35. De mir purtătoare, Venind la a Ta groapă, Ţi-aduceau, Doamne, miruri.

36. Scoală-Te, ’ndurate, Şi pe noi ne scoate Din a gheenei groapă !

37. „Doamne, înviază”, Zicea, vărsând lacrimi, Maica Ta ce Te-a născut.

38. Înviază-n grabă, Alungând durerea Curatei Tale Maice !

39. Prinse-au fost de frică Cereştile cete, Când Te-au văzut mort, Doamne.

40. Iartă de greşale Pe cei ce, cu frică, Cinstesc ale Tale patimi.

41. O, înfricoşată, Străină vedere; Pâmântul cum Te-ascunde !

42. Altădat’ un losif Ţi-a slujit în fugă Şi-acum Te-ngroapă altul.

43. Plânge, Te jeleşte, Preacurata-Ţi Maică, Fiind Tu mort, Cuvinte.

44. Spaimă ia pe îngeri De grozava-Ţimoarte, O, Făcător a toate !

45. Până-n zori, cu miruri Ţi-au stropit mormântul Cele înţelepţite.

46. Pace în Biserici, Lumii mântuire, Prin învierea-Ţi dă-ne !

47. O, Treime Sfântă, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, Lumea o mântuieşte.

48. Robilor tăi, Maică, Dă-le ca să vadă ’Nvierea Fiului tău !

49. Neamurile toate Laudă-ngropării Ţi-aduc, Hristoase al meu.


Warning: include_once(/data/21/2/75/65/2075554/user/2275436/htdocs/WordPress) [function.include-once]: failed to open stream: Success in /data/21/2/75/65/2075554/user/2275436/htdocs/WordPress/wp-content/themes/thesis/lib/core/wp/boxes.php on line 557

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/services/vux/lib/php') in /data/21/2/75/65/2075554/user/2275436/htdocs/WordPress/wp-content/themes/thesis/lib/core/wp/boxes.php on line 557

Next post:

Previous post:

WP Admin